פורום פלייבק

פורום הפלייבק הוא הגוף שמשמש את איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל לצורך התפתחות מקצועית של מנחים. הפורום מורכב ממנחי פלייבק וותיקים ומנוסים. הפורום נפגש פעם במספר שבועות ומחפש דרכים למלא את המטרות אותם הגדיר לעצמו.

 

מטרותיו של הפורום הינם: קיום מפגשים ללמידה ולהתפתחות, יצירת מקום לצמיחה וצבירת ניסיון מקצועי, מאגר מקצועי כבסיס למילוי תפקידי מפתח באיגוד. כגון: יו"ר האיגוד, חברי וועד מנהל, חברי וועדת אתיקה, מדריכים לקבוצות ולמנחים בראשית דרכם, ממליצים על קבלת חברים חדשים וקבוצות חדשות לאיגוד.

 

עוד על הפורום הפלייבק ניתן לקרוא כאן.

איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל

איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל קם בשנת 2011 באמצעות פורום מנחי הפלייבק כעמותה ללא מטרות רווח.

איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל

 

מטרות האיגוד הינם: ייצוג ופיתוח קהילת הפלייבק בישראל, קידום המודעות לתיאטרון פלייבק בישראל, סיוע בשמירה על תחרות הוגנת ועל אתיקה מקצועית וארגון אירועים לכלל קהילת הפלייבק בארץ, כגון כנסים, ימי עיון, פסטיבלים.

 

בשנת 2009 פורום הפלייבק החל בתהליך יצירת קוד אתיקה והשלים אותו בשנת 2010, כל זאת  במטרה להוסיף לקהילת תיאטרון הפלייבק בישראל חוויה של בטחון אמון וגאווה בעשייה המשותפת בתחום.

 

עוד על איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל, ניתן לקרוא כאן.

קוד האתיקה

על פי איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל, מופע תיאטרון פלייבק הינו אירוע תיאטרון אימפרוביזציה, הסובב סביב סיפורי חיים של אנשים מן הקהל.  מופע  תיאטרון הפלייבק ייחודי בכך שהוא משמיע בראש ובראשונה את קולו של המספר, ובהתאם לו נשמע גם קולם של היוצרים שעל הבמה. מצב זה מעמיד בפני יוצרי הפלייבק אתגרים מיוחדים. בהיותם אנשים ויוצרים בפני עצמם העומדים על במה מול קהל, עולה אצלם הצורך לבטא את עולמם ולהפגין את כישרונם כמניע משמעותי לעצם עמידתם על הבמה מול קהל. מהותו של תיאטרון הפלייבק קוראת לניתובים של צרכים אלה לשירותו של אדם אחר – המספר.

לאתגר ייחודי זה מצטרפת מורכבות נוספת: הצורך להתחשב ברגשות האנשים היושבים בקהל ושאלת המסר החברתי הכולל של המופע התיאטרוני. מסמך זה ינסה להתמודד עם בחירה תיאטרונית מורכבת זו על ידי הצעת קווים מנחים.

קוד אתי זה משלים ואינו מחליף  קודים אתיים נוספים הקיימים במסגרות מקצועיות,חינוכיות, טיפוליות וכיוב' שגם בהם נעשית עבודה באמצעות תיאטרון פלייבק. הוא עשוי לתמוך ולהשלים אותם על ידי מתן דגש על ההיבטים הייחודיים לעוסקים בתחום תיאטרון הפלייבק על גווניו השונים.

 

העיקרון הבסיסי  – מחויבות לכבוד המספר והאחרים

תיאטרון פלייבק מבוסס על הרצון לתת במה לקולות שונים ולהציג את היופי והאנושיות הטמונים במגוון קולות זה. מהות זו של התיאטרון מצריכה אם כן, בראש ובראשונה, מתן כבוד ונאמנות מרביים לקולות האלה. לא יפעל שחקן או מנחה, בעת מופע תיאטרון פלייבק, באופן שיעוות סיפור ביודעין, ילעג,יפגע ברגשות, או ישתמש בסיפור למטרותיו. בהקשר זה קיימת חשיבות עליונה למקומו של המספר,כאשר מחויבותם הראשונית של השחקנים והמנחה היא כלפיו. על כן, וכחלק מכך, אחראי מנחה המופע לבחון את השפעת המופע התיאטרוני על המספרים ולפעול בהתאם למען שלומם ורווחתם.

אירוע תיאטרון פלייבק יכול לכלול בתוכו התמודדות עם תחושות ואירועים קשים, ואף אלמנטים פרובוקטיביים במטרה לעורר מחשבה, אך דבר זה צריך להיעשות באופן שהוא אנושי ולא פוגע במספר או בקהל

מאחר ומופע אמור לשקף תחושות מעולמם של המספרים,הרי שעליו להתמודד עם תחושות וסיפורים קשים בגישה שאינה שיפוטית, תוך שהוא מרחיב את תפיסת עולמו ואת יכולת ההכלה הרגשית שלו. חברי הקבוצה – מנחה, שחקנים, מוסיקאי, יתייחסו זה אל זה בכבוד הדדי ומקצועי ובשיתוף פעולה, תוך תשומת לב מיוחדת שלא להעמיד את עמיתיהם במצב העלול להשפיל אותם או לפגוע בהם בהיבט כלשהוא.

 

להלן כללי אתיקה המתייחסים לבעלי התפקידים השונים במופע פלייבק:

המנחה: תפקידו של המנחה להוביל את אירוע תיאטרון הפלייבק מתוך אחריות לכל המשתתפים בו. כמו כן הוא נדרש לשמור על כבודם, שלומם ורווחתם של המספרים,קהל והשחקנים בסדר זה. כמו כן, על המנחה לראיין את המספר באופן שיאפשר לשחקנים עבודה מותאמת ככל האפשר לצרכיו, ללא כניסה לפרטים שאינם חיוניים לאיכות ההחזרה. על מנחה להיות ערני לרמת החשיפה של מהמספר ולהגן עליו מחשיפת יתר, גם במקרה שהמספר מוביל למצב כזה. לאחר ההחזרה התיאטרונית, על המנחה לבחון את השפעתה על המספר ובאפשרותו לשקול התערבויות נוספות כהחזרה נוספת, תיקון או מיקוד בהתאם.

 על המנחה להיות מודע למצבים בהם מספרים עושים שימוש לרעה במופע הפלייבק, בין אם הדבר חל לרעתם או לרעת נוכחים אחרים באירוע, ולפעול למזעור הנזק. על המנחה מוטלת האחריות להבחין במצבים נפשיים שונים של המספרים ולפעול בהתאם. בנוסף, מוטלת עליו האחריות לבחירת ולהכשרת שחקני הפלייבק בהתאם לאיכויות המקצועיות והרגשיות הייחודיות להן הם נדרשים בעת מופע תיאטרון פלייבק.

השחקנים: השחקנים נקראים לאתר את צרכי הסיפור והמספר ולבנות את האימפרוביזציה התיאטרונית באופן שישרת אותם באופן הטוב ביותר. שחקני פלייבק יהיו מודעים לצרכיהם האישיים כשחקנים על במה (כאהבת הקהל, תשומת לב, הפגנת כישורים) ולווסתם כך שלא יגבילו את יכולתם לשרת את המספר והסיפור. כחלק מתפקידו נדרשת משחקן הפלייבק הנכונות לאתגר ולהרחיב באופן מתמיד את תפיסת עולמו ויכולת ההכלה הרגשיות שלו.

היחסים בין הקבוצות: כיום פועלות בישראל קבוצות פלייבק מופיעות רבות. הדבר מאפשר עושר רב,דיאלוג מתמיד, הזנה הדדית והשתייכות לקהילה גדולה ומכובדת. יחד עם זאת מטבע הדברים צפויות להופיע במצב זה של ריבוי קבוצות גם תחרות, קנאה, התנגשות בין תפיסות מקצועיות שונות וביקורת. בהיותינו חלק מקהילה גדולה אנו קוראים לשמר את השותפות המקצועית הבונה בתוך מורכבות זו, תוך כבוד, פרגון ודיאלוג הדדי.

כפועל יוצא, לא יסתיר נציג קבוצה את עובדת קיומן של קבוצות פלייבק נוספות, ואף יפנה לקוחות לקבוצה המבוקשת, במידה והתברר כי פנו לקבוצתו מתוך כוונה להגיע לקבוצה אחרת.

בנוסף, במידה ואדם או קבוצה משווקים באמצעי הפרסום שלהם מופעים של קבוצות אחרות, יש להקפיד על קבלת הסכמה מראש מהקבוצות המשווקות ויידוען כי עשוי להיגבות מהם תשלום עבור התיווך.  יחד עם זאת אנו קוראים להפניה הדדית של לקוחות פוטנציאליים בין קבוצות ללא תמורה כפרגון בין עמיתים.

עוד על הקוד האתי ניתן לקרוא כאן.


סוף שבוע תיאטרון פלייבק בנווה שלום 2-3.3.12

מרכז פסיכופלייבק מציג:

סופ"ש תיאטרון פלייבק בנווה שלום

סוף שבוע תיאטרון פלייבק יאפשר לכם לטעום את הקסם של תיאטרון הפלייבק דרך סדנאות ופעילויות חברתיות משותפות ואינטימיות

לעיתים אנו יוצאים למסע מתוך יוזמה ובחירה, ולעיתים המציאות מחייבת אותנו לצאת ולהתמודד עם אתגרים ושינויים. הפעם נקבל הזדמנות מיוחדת להתבונן בעצמינו דרך:

מסע הגיבור

מסע מתאר תהליך מתמיד של מציאות פנימית וחיצונית, אשר בו המודע והלא־מודע, היצר והרוח, נאבקים ומעצבים זה את זה. נשחק במרחב הביניים המקשר בין מציאות פנימית וחיצונית. נספר סיפורים, נשחק ונצפה ברגעים משמעותיים מתוך המסע אותו אנחנו עוברים בחיינו.

 

 תאריכי סופ"ש   אורחים   קבוצות (מעל 7) 
מכירה מוקדמת 600₪ 500₪
מכירה רגילה 650₪ 600₪

 

  • המחיר כולל את הסדנאות, הלינה וכלכלה במתכונת HB (א. ערב + א. בוקר).
  • אין צורך בניסיון קודם, מספר המקומות מוגבל, ההרשמה החלה.
  • מכירה מוקדמת עד ה- 17.2.

נתקבץ ביחד בתאריך 2-3 במרץ לשישי שבת מרתקים ומרגשים בטבע, במרחבים ירוקים,

מחוץ לעיר, במלון נווה שלום על אם הדרך בין תל אביב לירושלים, סמוך למנזר לטרון.

 

המכירה דרך אתר פסיכופלייבק www.PsychoPlayback.com

או בטלפון 054-8004334

לקפוץ למים ולעלות לשחק על בימת התיאטרון

בהצלחה מרובה, הסתיים עוד ג'אם פלייבק במרכז פסיכופלייבק,  כמו בכל פעם, הגיעו משתתפים מקבוצות שונות, שיתפו סיפורים, הקשיבו לסיפורים, צפו בסצנות תיאטרון מתוך סיפורים של אחרים וכמובן שיחקו בעבור אחרים את סיפוריהם. היו כאלו שהגיעו בפעם הראשונה, היו שהגיעו עם שנים של ניסיון, הכרות ופעילות בתחום תיאטרון פלייבק, פסיכודרמה ומה שביניהם. אלו מבינכם שעדיין לא הגיעו ושואלים את עצמם "מה קורה שם?" מוזמנים לקרוא מתוך חוויות וסיפורים של המשתתפים מהמפגשים האחרונים:

http://www.psychoplayback.com/articles-and-experiences/

במהלך המפגש עלו סיפורים וחוויות בנושאים שונים. סיפורים על רחובות תל אביב והכוח להדוף חיבוק לא רצוי, דלתות ומנעולים, רצונות ומעצורים. בהקשר של נשים וגברים, בהקשר של שוטרים וגנבים, על ילדים בעידן דיגיטלי, התלבטויות בהקשר לצורת חיים והשלמה עם של הפרוטגוניסט עם הקצב המתאים. עלו סיפורים על סכסוך בעבודה, סכסוכים עם דמות סמכות ואכזבה, משוטר ובירוקרטיה, ואפשרות שינוי הסיטואציה.

לנושא בו עסק האירוע הסוציודרמטי התחברו המשתתפים ממקומות שונים, כאשר אצל כל אחד הסיפורים נגעו בצורה שונה כאשר הם מתחברים לסיפורים שעלו בחלל החדר מתוך חוויותיהם הפרטיות. בין הנושאים השונים עבר לו חוט שני שחיבר בין הסיפורים האישיים של המשתתפים לנושא קולקטיבי בו עסק המפגש. הנושאים המרכזיים אותם הביעו המשתתפים עסקו בהתלבטויות, בהחלטה ליזום ובכוח לפעול.

נראה שאצל כלל המשתתפים נושאים אלו באו לידי ביטוי במפגש עצמו באמצעות התלבטות "האם לקפוץ למים ולעלות לשחק על בימת התיאטרון" או להישאר על החוץ ולצפות בשחקנים המוכשרים מבטאים את החזרותיהם לסיפורים. היה מרשים ומשמח לראות משתתפים שנכספו לתיאטרון פלייבק בפעם הראשונה נעמדים על הבמה "כתף אל כתף" עם שחקנים ותיקים ומיומנים, ויחד מצליחים למצוא מקום בו הם נותנים לתחושותיהם ביטוי בפעולה תוך שמירה על כבוד המספר.

כל מי שרוצה לכתוב ולשתף את החוויות שלו מהג'אם האחרון, מוזמן לשלוח אלינו את כתביו. חלק מהכתבים יעברו עריכה מקצועית ויפורסמו באתר פסיכופלייבק.

כותבים שעבודתם תפורסם, יקבלו כניסה חינם לארוע ג'אם הפלייבק הבא שיחול ביום חמישי הראשון של החודש הבא.

הזמנה לג'אם פלייבק (מופע משולב) – 2.2.12

פלייבקיסטים, חובבי פלייבק יקרים.
כמו בכל חודש, ביום חמישי הראשון של החודש, שחקני מרכז פסיכופלייבק שמחים להזמין אתכם למופע משולב סדנא –  ג'אם פלייבק ביום חמישי ה- 2.2.12 בשעה 20:30 עד 23:00.

 

ג'אם פלייבק הוא סוג של מופע תיאטרון פלייבק, לא רק מופע. הוא גם סוג של סדנת תיאטרון פלייבק, הוא גם סוג של מפגש חברתי בו נוגעים בנושאים חברתיים וסיפורים אישיים, סוציודרמה. מקום בו ניתן לספר סיפורים מחיי היום יום, לשחק, לשמוע סיפורים של אחרים ולראות אותם קורמים עור וגידים על הבמה.

 

גיאם פלייבק הינו מופע משולב סדנא, המאפשר לקבוצות פלייבק שונות להפגש, ליצור ביחד, להחליף חוויות, טכניקות וכמובן סיפורים. הערב פתוח למשתתפי קבוצות רשומות, או לכאלו שמעולם לא התנסו בתיאטרון פלייבק. (זה הזמן להזמין חברים..)

 

זהו שלב ביניים בין מופע סטנדרטי של תיאטרון פלייבק בו האורחים הם אך ורק צופים או מספרים, לבין סדנא בה המשתתפים הם גם השחקנים. במופע משולב / ג'אם פלייבק, האורחים נעים בין עמדה פסיבית של צופה לעמדה פעילה של שחקן. האורחים יכולים להגיע לחלק הראשון הכולל סדנא וחימום, לקחת חלק פעיל כשחקנים ולהמשיך לחלק השני הכולל מופע פתוח לקהל הרחב, או להגיע אך ורק לחלק השני שאינו מחייב עמדה פעילה כשחקן.

 

מפגשי ג'אם פלייבק מתקיימים אחת לחודש במרכז פסיכופלייבק ביום חמישי הראשון של כל חודש. הפעילות מתאימה לכולם, למתעניינים סקרנים ללא כל ידע בתיאטרון או טיפול, שחקני תיאטרון פלייבק מנוסים, שחקני תיאטרון שרוצים להכיר את השיטה, מטפלים בפסיכודרמה, דרמה תרפיה, פסיכולוגים, טיפול בתנועה ושאר אומנויות.

 

הג'אם יייערך במרכזינו בתל אביב, ומותנה בהרשמה מוקדמת.
שעה: 20:30 – 23:00
עלות: אורחים 60 ש"ח למפגש, 300 ש"ח לסידרה של שישה מפגשים.

 

חברי קהילת פסיכופלייבק זכאים להנחה
בהצטרפות לג'אם פלייבק,
הזמנת סדנאות תיאטרון פלייבק,
והזמנת מופעי תיאטרון פלייבק.

 

מס' מקומות מוגבל – יש להרשם מראש.להרשמה ופרטים נוספים,
נא ליצור קשר דרך האתר: www.PsychoPlayback.com
או דרך פייסבוק

נשמח אם תפיצו לקבוצות החברים שלכם ותגיעו בעצמכםהזמנה לקבוצת פסיכודרמה

 

אנחנו שמחים להודיע על פתיחתה של קבוצת פסיכודרמה ומזמינים אתכם להצטרף לקבוצה.

 

פסיכודרמה מאפשרת תהליך של העצמה אישית, למידה והתבוננות פנימית. במהלך המפגשים נכיר את עצמנו ואחד את השני דרך תנועה, דמיון ויצירה, ובעיקר באמצעות הקבוצה.

 

נעבור התנסויות באמצעים פסיכודרמטיים המאפשרים התבוננות באלטרנטיבות העומדות

 

לרשותינו לפתרון קונפליקטים חיצוניים ופנימיים בחיינו.

 

ימי שישי בין השעות 10:00-12:30 החל מ– 3.2.11 (סדנת 12 מפגשים)

 

יש להרשם מראש,

 

להרשמה ופרטים נוספים,

נא ליצור קשר דרך האתר: www.PsychoPlayback.com
או דרך פייסבוק

נשמח אם תפיצו לקבוצות החברים

ניתן לשלוח קישור לדף זה:

מופע תאטרון פלייבק – החבר'ה מאיכילוב בבית פוסטראימפרוביזציה מתוך סיפורי הקהל

בתאריך 28/12/11 – יום רביעי, בשעה 21:00

בבית פוסטר – רחוב גיבורי עציון 4, הרצליה.


והפעם, מופע מיוחד לחנוכה.

50 ש"ח כרטיס,

הנחה לקהילת פסיכופלייבק,

סטודנטים וקבוצות.

______________________

להזמנות לחץ כאן

______________________

הזמנה לג'אם פלייבק

פלייבקיסטים, חובבי פלייבק יקרים.

מרכז פסיכופלייבק שמח להזמין אתכם לג'אם פלייבק, ביום שלישי ה- 27.12 בשעה 20:00 עד 22:30.

ג'אם פלייבק הינו מפגש המאפשר לקבוצות פלייבק שונות להפגש, ליצור ביחד, להחליף חוויות, טכניקות וכמובן סיפורים. הערב פתוח למשתתפי קבוצות רשומות, או לכאלו שמעולם לא התנסו בתיאטרון פלייבק. (זה הזמן להזמין חברים..)

הג'אם יייערך במרכזינו בתל אביב, ומותנה בהרשמה מוקדמת.

שעה: 20:00 – 22:30

עלות: אורחים 50 ש"ח,

חברי קהילת פסיכופלייבק זכאים להנחה בהצטרפות לג'אם פלייבק.

מס' מקומות מוגבל – יש להרשם מראש.

 

להרשמה ופרטים נוספים,

נא ליצור קשר דרך האתר: www.PsychoPlayback.com

או דרך פייסבוק

 

נשמח אם תפיצו לקבוצות החברים שלכם ותגיעו בעצמכם

(ניתן לשלוח קישור לדף זה:

http://www.psychoplayback.com/news/גאם-פלייבק

 

 

 

 

סדנאות מרכז פסיכופלייבק בפסטיבל זורבה 2011

מרכז פסיכופלייבק מעביר סדנאות במסגרת פסטיבל זורבה הבודהה שיערך באשרם במדבר בין התאריכים 19-22.10.2011. אושו (מורה רוחני מהודו) ,שעל השראתו מבוסס הפסטיבל בפרט ואשרם במדבר בכלל, הוא שתבע את המונח: "זורבה הבודהה"-המייצג את האדם השלם. זה שיודע לשחק את משחק החיים ולשלב היטב בין זורבה הנהנתן והארצי, לבין הבודהה המודט והרוחני. זורבה הבודהה מזכיר לנו שהחיים לא חייבים להיות רציניים מדי, ושהמסע שלנו הוא בעצם משחק זורם מלא בהרפתקאות.

 

תיאטרון פלייבק נטו – סיפורים מהזורבה

לרגע אחד נהיה שחקני תיאטרון פלייבק. נעזר בטכניקות מתוך תיאטרון הפלייבק על מנת לספר סיפורים וחוויות אותן חווינו במהלך הפסטיבל. נפרד מהפסטיבל ואחד מהשני באמצעות אימפרוביזציה, תנועה וביטוי עצמי. נעלה את הסיפורים האישיים על בימת הפלייבק ונחזור לעיר הגדולה עם כוחות מחודשים. (עומרי כהן www.PsychoPlayback.com 054-8004334).

 

סוציודרמה

באמצעות חוט השני העובר בין הנושאים האינדיבידואלים והשונים של חברי הקבוצה, נמצא את הנושא הקולקטיבי-קהילתי. נצא לבדיקת הנושא הקבוצתי באמצעות תיאטרון פלייבק ואלמנטים פסיכודרמטיים. המאפשרים לנו את עבודת העומק הטמונה בגישת הפסיכופלייבק. מומלץ לבעלי ניסיון בתיאטרון פלייבק. (עומרי כהן, www.PsychoPlayback.com 054-8004334)

 

תיאטרון פלייבק נטו – סיפורים מהזורבה

לרגע אחד נהיה שחקני תיאטרון פלייבק. נעזר בטכניקות מתוך תיאטרון הפלייבק על מנת לספר סיפורים וחוויות אותן חווינו במהלך הפסטיבל. נפרד מהפסטיבל ואחד מהשני באמצעות אימפרוביזציה, תנועה וביטוי עצמי. נעלה את הסיפורים האישיים על בימת הפלייבק ונחזור לעיר הגדולה עם כוחות מחודשים. (עומרי כהן www.PsychoPlayback.com 054-8004334)

 

פסיכודרמה – היכל של מראות

פסיכודרמה מאפשרת תהליך של העצמה אישית, למידה והתבוננות פנימית. במהלך הסדנא נכיר את עצמנו באמצעות חברי הקבוצה האחרים. נעבור התנסויות באמצעים פסיכודרמטיים המאפשרים התבוננות באלטרנטיבות העומדות לרשותינו לפתרון קונפליקטים חיצוניים ופנימיים בחיינו. (עומרי כהן, www.PsychoPlayback.com 054-8004334)

 

זוויות

סדנא חווייתית המאפשרת הצצה לעולם הפסיכותרפיה ההוליסטית. במפגש נלמד להתבונן מזוויות ראייה שונות לסיפורי חיים שמלווים אותנו באמצעות מעגלי הקשבה, שיטת עבודה הנהוגה בפסיכופלייבק. אותה ניישם באמצעות כלים תאטרליים וטכניקות מתוך גישת הפסיכותרפיה ההוליסטית. (שירלי כהן, www.PsychoPlayback.com 054-8004334)

 

אימפרוביזציה מהחיים

אנחנו יצורים בעלי רגישות, פתיחות ותעוזה. קיים בנו דחף להשתחרר, להשטות, לצחוק ולתת ביטוי למי שאנחנו וליכולות המיוחדות שטמונות בנו. כל אלה מוציאים מאיתנו את השחקן שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. דרך אימפרוביזציה מסיפורי חיינו ובאמצעות משחק, ניתן ביטוי ונתנסה בסצנות מתוך חיינו. (אייל לוי www.PsychoPlayback.com 054-8004334)

 

 

פרטים נוספים על הפסטיבל ניתן למצוא כאן: http://zorba.co.il

Page 4 of 6« First...23456

כל הזכויות שמורות ל BeCom - יעוץ טכנולוגי