עקומת הולנדר

עקומת הולנדר מתייחסת למבנה הפסיכודרמה ומהלכה הקלאסי ככלי טיפולי. היא מבטאת את עוצמת הרגש כפונקציה של זמן. העקומה מתחלקת לשלושב חלקים במבטאים את התהליך הפסיכודרמטי החל משלב החימום, דרך שלב הפעולה והסיום בשלב הסגירה והאינטגרציה. המשך…

סוציומטריה

עניה ארצי מגדירה את הסוציומטריה כמדע החושף את מערכות המפגשים של היחיד ושל הקהילה כולה, והיא מתבססת על התיאוריות החברתיות של מורנו. המשך…

מציאות עודפת

מציאות עודפת (Moreno, 1965) היא כסוג של "אמת פסיכולוגית". אין היא חלק מהמציאות אך היא מבטאת את מציאות הנפש ולכן אי אפשר לשים אותה באותה קטגוריה של חוויה בידיונית, יש לה מקום מכובד יותר ובשל כך יש להתייחס אליה בהתאם. המשך…

מעגלי הקשבה

מעגלי הקשבה

שיטת עבודה הנהוגה בפסיכופלייבק, השמה במרכז המעגלים את ההקשבה הגרעינית איתה כל אחד נולד, ההקשבה לעצמי, ובמעגל החיצוני ביותר את ההקשבה לקהילה. המשך…

Page 3 of 3123

כל הזכויות שמורות ל BeCom - יעוץ טכנולוגי